CÔNG TY TNHH VBB VIETNAM

Tư vấn phát triển thị trường, xuất nhập khẩu và cung ứng OEM

 tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia trên thế giới

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH VBB Vietnam!

Chúng tôi chuyên tư vấn thương mại quốc tế, phát triển thị trường, xúc tiến xuất nhập khẩu, tìm nguồn cung ứng OEM cho các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài và Việt Nam.

Phương pháp tiếp cận linh hoạt, tư duy quốc tế và mạng lưới kết nối rộng khắp đã đảm bảo sự hợp tác thành công của chúng tôi với khách hàng từ các quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ dựa trên các lựa chọn hiệu quả, các giải pháp phù hợp và tinh thần trách nhiệm cao.

more information